Náš tým

Štěpán Kochánek

Kvalifikace: právník, odborník na nukleární právo

Pozice: Právní oddělení, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha.

Předtím v Jemenu: Legal Advisor, Yemen Justice and Policing Project - volunteer

Email: st.kochanek@gmail.com

Bohdana Rambousková

Kvalifikace: žurnalistika a reklama

Pozice: Mediální koordinátorka festivalu dokumentů o lidských právech Jeden svět, Praha

Předtím v Jemenu: Communication Officer, Socotra Governance and Biodiversity Project, UNDP Yemen - UN Volunteer

E-mail: bohdana_r@yahoo.com