Jemenská víza

Jemenská vízová politika je lehce nepřehledná a z pohledu běžného turisty i nepochopitelně nestálá. Poměrně často dochází ke změnám doby platnosti víz i podmínek pro jejich vydání.

Víza jsou dělena do několika kategorií, dle účelu a podmínek vydání. Jednotlivé kategorie se samozřejmě liší v ceně víza i dalších parametrech. Víza dlouhodobá a pro opakované vstupy do země jsou určena především pro osoby v Jemenu pracující a jejich získání je podmíněno vyjádřením zaměstnavatele, sérií podrobných lékařských prohlídek atd.

Turistům je určeno jednorázové vízum s omezenou dobou platnosti. Český turista, jako občan EU, si může toto vízum zakoupit přímo na hraničních přechodech či mezinárodních letištích. Vízum má aktuálně platnost 3 měsíce od data vstupu do země (prodloužení z 1 na 3 měsíce nastalo nečekaně na jaře roku 2009) a stojí 11 500,- YER nebo 57 USD, tj. cca 1 200,- CZK. Je určeno pouze pro jeden vstup do země, takže při jakémkoli opuštění Jemenu, byť v rámci doby platnosti víza, je nutno si vízum zakoupit znovu.

Turista musí následně absolvovat policejní registraci místa pobytu ve lhůtě 14 dnů od vydání víza. Tuto registraci obvykle provede první hotel, v němž se turista ubytuje. Není – li turista ubytován v hotelu, musí registraci provést sám, a to podle oficiálních údajů na jakékoliv policejní stanici (tj. běžné policejní stanici, nikoli stanici tzv. turistické policie určené k vydávání povolení k cestování po Jemenu).

Na letišti v Sana'a je vízum prodáváno v okénku na levé straně haly, do níž jsou cestující z letadla dopraveni letištním autobusem. Je výhodné si ve směnárně ve vedlejším okénku (vlevo), která je otevřena nonstop, vyměnit peníze na zakoupení víza, neboť při platbě v USD úředníci často nemají drobné na vrácení a člověk zaplatí za vízum celých 60 USD. Od okénka s vízy lze pokračovat k přepážkám pasové kontroly v přední části haly, kde je vízum označeno razítky a turista je propuštěn na území Jemenu.

Čistě technicky je vízum o velikosti pasové stránky vlepeno na volnou stránku pasu, je v něm napsáno datum příjezdu, datum ukončení platnosti a druh víza. Celní a pasová kontrola na hranicích jej označí 2 razítky (oválné a obdélníkové s upozorněním na povinnost policejní registrace). Policie při registraci označí vízum razítkem trojúhelníkovým. A je možno svobodně pobývat v Jemenské republice.

UPDATE:

Od ledna 2010 Jemen pozastavil vydávání turistických víz na letišti v Sana'a po příletu. Údajně z důvodu ochrany před infiltrací teroristů ze západních zemí. Nadále jsou tedy víza vydávána pouze na ambasádách po předchozí žádosti. Víza pro občany ČR vydává Velvyslanectví Jemenské Republiky, Pod hradbami 5, 160 00 Praha 6, tel: 233 331 568, 233 331 598, fax: 233 332 204, mail: Yemen-embassy@seznam.cz , provozní hodiny úřadu: 8:30 – 15:30. Dle našich zkušeností je vízum vydáno do dvou až tří pracovních dnů.

 

Víza v Jemenu -  zelený strom života

Z vlastní praktické zkušenosti mohu říct, že výše popsané je ideální stav. Abych se nezdržoval, ještě v letadle jsem vyplnil evidenční kartičku, kterou je nutno odevzdat na letišti pasové kontrole (obdržena od letušek Egypt Air). Kvůli prasečí chřipce mi po vstupu do letištní haly na letišti v Sana'a změřili teplotu jakýmsi přístrojem ve tvaru pistole, a to namířením doprostřed čela. Dostal jsem bílou kartičku, na níž bylo konstatováno, že nemám teplotu a pro moji informaci na ní byly uvedeny i kontakty, na které se mám obrátit, pokud se v příštích 14 dnech můj zdravotní stav zhorší. Pak už jsem vyměnil peníze a zakoupil vízum. Vízum sice vlepili do pasu, ale nevyznačili na něm ukončení doby platnosti, což vyvolalo mé pochybnosti o platnosti víza, které byly posléze rozptýleny laxním přístupem všech úřadů v této věci. Pasová kontrola vízum orazila a sebrala mi onu bílou kartičku s potvrzením zdravotního stavu a nutnými kontakty pro případ jeho zhoršení. Razítko s poučením o policejní registraci je na mém vízu skoro neviditelné a objevil jsem jej až hodinovým porovnáváním s pasem Bohdanky.

Přestože mi všichni zdůrazňovali, že policejně se lze zaregistrovat na všech služebnách v Sana'a, návštěva stanice na náměstí Tahrir v centru města nebyla úspěšná. Začali se mnou (jako s osobou cizí, arabsky nehovořící) vyplňovat obligátní formulář, ale jakmile zjistili, že trvale bydlím na jižním okraji města ve čtvrti Hadda, odkázali mě na tamní policii. Marná byla moje snaha jim vysvětlit, že by mě měli zaevidovat. Vypravil jsem se tedy na stanici v Hadda, kde mi ve 13:36 sdělili, že ve 14:00 je „chalas“, konec pracovní doby, a že už mi nikdo nepomůže. Druhý den ovšem proběhlo vše v nejlepším pořádku, snad až moc. Jak úředník uzřel běláka (zrovinka vstal z umaštěný válendy v rohu „úřadovny“, tj. kamrlíku, kde byl prázdný stůl, židle a to sofa), neobtěžoval se s vyplňováním formuláře (asi ho ani neměl) a na kopii mého pasu mne zezadu nechal napsat adresu Villy Čikíji. Pak jsme se vzájemně usmáli, já poděkoval, on nacpal kopii pasu do šuplete, přerazil mi vízum beranem a bylo to. Díky obíhání úřadů člověk pozná Sana'a a udělá si nová přátelství na celý život.

 

SK